logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สก.405ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว (ศูนย์ 4 ดีวิถีพอเพียง) ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วได้จัดทำโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 และจัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย บริเวณศูนย์ 4 ดีวิถีพอเพียง บนที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ สก.405 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว

อัลบั้มภาพ

24 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๓. นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ร่วมประชุมคณะ...
  31 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ได้ออกเร่งรัดค่าเช่าค้างชำ...
  20 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง