logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วจัดกิจกรรม "กรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง"

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่สระแก้วร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ได้ร่วมจัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ COVID-19  ตามโครงการกรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในพื้นที่ บ้านจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว โดยมอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่  จำนวน 100 ชุด

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ภาพข่าว.pdf3.pdf 939 KB 3
22 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วจัดกิจกรรม "กรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชน กิจกร...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วจัดกิจกรรม "กรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชน กิจกร...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วจัดกิจกรรม "กรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชน กิจกร...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง