logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 กันยายน 2562
 • รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
  10 กันยายน 2562
 • การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 สิงหาคม 2562
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  15 สิงหาคม 2561
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  7 ธันวาคม 2560
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  31 พฤษภาคม 2560
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  18 พฤษภาคม 2560