logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดื.pdf 245 KB 2
17 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรม "แจกสัญญาเช่าและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ราชพัสดุ" ภายใต้โครงการเปลี่...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชน ตามโครงการเปลี่ยนชุม...
  9 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเาทะเบียนบ้าน
  23 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง