logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชน ตามโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่5 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชน ตามโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่5 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สก.405 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (บริเวณศูนย์ 4 ดีวิถีพอเพียง)

9 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรม "แจกสัญญาเช่าและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ราชพัสดุ" ภายใต้โครงการเปลี่...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2...
  17 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเาทะเบียนบ้าน
  23 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง