logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมเที่ยวงานเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 ในศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

9 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรม "แจกสัญญาเช่าและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ราชพัสดุ" ภายใต้โครงการเปลี่...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชน ตามโครงการเปลี่ยนชุม...
  9 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2...
  17 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง