logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  28 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
  15 พฤษภาคม 2562
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีี
  17 เมษายน 2562
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  29 มีนาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์์
  25 มีนาคม 2562
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 มีนาคม 2562
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
  9 มีนาคม 2560
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 พฤศจิกายน 2558