logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • เงินตราไทย
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • เงินตราในสมัยรัชกาลที่ 9
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
  17 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร